Публічна оферта

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. Договірні відносини між Покупцем і Продавцем TEAHOUSE в особі ФОП ГОЛОСIЙ Д.М. оформляються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання кнопки «Оплатити» в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оплатити» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки. У разі необхідності, за бажанням Покупця, договір може бути оформлений в простій письмовій формі.

Умови договору публічної оферти

1. Загальні положення

Дана публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті matcha.teahouse.ua. Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті matcha.teahouse.ua.

2. Предмет договору публічної оферти

Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару, представленому в рамках проекту matcha.teahouse.ua.

3. Момент укладання договору

3.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-ресурсу matcha.teahouse.ua, які мають намір, бажання і можливості придбати товари Продавця TEAHOUSE.

3.2 Акцепт оферти – придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі matcha.teahouse.ua і згоду з умовами оплати товару.

3.3 Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного Договору. Покупець, який скористався послугами matcha.teahouse.ua, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Права та обов’язки сторін

4.1 Продавець зобов’язується передати Покупцеві куплений ним на сайті товар.

4.2 З моменту укладення цього Договору Продавець зобов’язується забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом matcha.teahouse.ua і цим договором.

4.3 Продавець зобов’язується не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, крім випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

4.4 Продавець має право відправляти листи рекламного і інформативного характеру Покупцям.

4.5 Покупець зобов’язується до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту matcha.teahouse.ua.

4.6 Для Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для надання Покупцеві сплаченого ним Товару.

5. Інші умови

5.1 Інформація про Товари представлена на основному сайті.

5.2 Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.